Persondatapolitik

Persondatapolitik

Hos Vejle Padelcenter er din privatlivsbeskyttelse vigtig for os. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer og beskytter dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, herunder den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR).

1. Indsamling af personoplysninger:

 • 1.1. Vi indsamler personoplysninger, når du opretter en konto, booker faciliteter eller tjenester, deltager i arrangementer eller aktiviteter, tilmelder dig nyhedsbreve eller kommunikerer med os via vores hjemmeside, app eller andre kanaler.

 • 1.2. De indsamlede personoplysninger kan omfatte navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, betalingsoplysninger og andre relevante oplysninger.

2. Brug af personoplysninger:

 • 2.1. Vi bruger dine personoplysninger til at administrere og levere vores tjenester, herunder medlemskaber, booking af faciliteter, fakturering og kommunikation med dig.

 • 2.2. Vi kan også bruge dine oplysninger til at sende dig nyhedsbreve, markedsføringsmateriale eller andre relevante oplysninger, medmindre du har frabedt dig sådanne kommunikationer.

 • 2.3. Særligt vedrørende TV-overvågning anvendes optagelserne til 1) Præventivt at bekæmpe kriminalitet og sikre medarbejdere, kunder, værdier og aktiver, 2) opklaring af eventuelle tvister samt driftsoptimering og 3) transmittering/optagelse af padelkampe (det vil altid blive særskilt oplyst og annonceret, hvis en kamp transmitteres/optages). Ved optagelse af padelkampe kan der ske optagelse med lyd. Der optages ikke lyd i forbindelse med sædvanlig TV-overvågning mv.

3. Opbevaring og beskyttelse af personoplysninger:

 • 3.1. Det juridiske grundlag for at behandle dine almindelige personoplysninger er typisk persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

  Hvis du afgiver personoplysninger til vores personale i centret, kan det juridiske grundlag være persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold), persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning - for at give os mulighed for at afvikle padelkampe mv., og til at tilgodese og imødekomme dine særlige præferencer og behov) eller persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Samtykke anses for givet, såfremt du frivilligt afgiver eksempelvis nødvendige helbredsoplysninger til personalet. 

  Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med alarm- og overvågningssystemer, herunder TV-overvågning, er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning). Vejle Padelcenters legitime interesse i behandlingen er at forfølge de formål, som er beskrevet ovenfor. Hvis billedmaterialet fra TV-overvågningen viser strafbare forhold (eller indeholder følsomme oplysninger), er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 henholdsvis persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (forfølgning af retskrav).”

  I andre situationer behandler vi dine personoplysninger for at overholde en retlig forpligtelse. Det gælder f.eks. når vi skal dokumentere transaktioner og lignende i henhold til kravene i bogføringsloven, hvilket blandt andet indebærer, at vi skal gemme regnskabsmateriale i 5 år fra udløbet af det år, regnskabsmaterialet vedrører

 • 3.2. Billeder fra TV-overvågningen slettes efter 14 dage. I forbindelse med konkrete sager, kan videoovervågningen gemmes, så længe det er nødvendigt af hensyn til sagens behandling.

 • 3.3. Vi deler ikke dine personoplysninger med tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser over for dig eller i overensstemmelse med gældende lovgivning.

4. Dine rettigheder:

 • 4.1. Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, vi har om dig, og til at anmode om rettelse eller sletning af disse oplysninger, hvis de er unøjagtige eller ikke længere relevante.

 • 4.2. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger i visse tilfælde.

 • 4.3. Hvis du har givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

 • 4.4. Du kan kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor, for at udøve dine rettigheder eller stille spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

5. Ændringer i persondatapolitikken:

 • 5.1. Vi forbeholder os retten til at opdatere eller ændre denne persondatapolitik fra tid til anden. Eventuelle ændringer træder i kraft, når den reviderede politik offentliggøres på vores hjemmeside. Vi opfordrer dig til at gennemgå denne politik regelmæssigt for at holde dig opdateret om vores behandling af dine personoplysninger.

Kontakt os:

Vejle Padelcenter
Email: info@vejlepadelcenter.dk
Telefon: +53520883