Adfærdsregler

Adfærdsregler

Vejle Padelcenters Adfærdskodeks

Vejle Padelcenter prioriterer et miljø, der er båret af respekt og fair play. For at sikre en positiv oplevelse for alle medlemmer og ansatte bedes følgende adfærdskodeks overholdes:

  1. Ansvarlig adfærd: Udvis venlighed, høflighed og respekt over for Vejle Padelcenters personale, andre medlemmer, gæster, trænere og instruktører.

  2. Fysiske rammer: Respekter og tag vare på Vejle Padelcenters faciliteter, udstyr og ejendom.

  3. Sportsmanship: Udvis respekt for fair play.

  4. Dopingfri miljø: Respekter og følg reglerne og retningslinjerne for dopingkontrol.

  5. Nydelsesmidler: Anvendelse af snus er ikke tilladt i Vejle Padelcenter.

Overtrædelse af fastsatte adfærdsregler:

Ved væsentlig overtrædelse af adfærdsreglerne kan Vejle Padelcenter træffe følgende foranstaltninger:

  1. Skriftlig advarsel: Ved væsentlig misligholdelse vil Vejle Padelcenters ledelse udstede en skriftlig advarsel, der beskriver den pågældende hændelse.

  2. Bortvisning: Gentagelse af en tilsvarende hændelse efter modtagelse af en skriftlig advarsel kan medføre bortvisning. Racistiske, nedladende udtalelser eller voldelig adfærd vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Konsekvenser af bortvisning:

Bortvisning vil medføre ophævelse af medlemskabet, herunder medlemsaftaler, faste banetider, sponsoraftaler og lignende aftaler med Vejle Padelcenter. Medlemskabet vil blive spærret, og eventuelle uudnyttede forudbetalinger vil blive refunderet, medmindre der foreligger modregningskrav fra Vejle Padelcenter.

Alle opfordres til at værne om og overholde adfærdsreglerne for at skabe et inspirerende og behageligt miljø for alle involverede i Vejle Padelcenter.