Karantæne

Karantæne

Bortvisnings- og karantænepolitik

Vejle Padelcenter forbeholder sig retten til at opsige medlemskaber, herunder medlemsaftaler, faste banetider, sponsoraftaler og lignende aftaler med Vejle Padelcenter, i tilfælde af væsentlig misligholdelse af Vejle Padelcenters adfærdsregler.

Væsentlig misligholdelse omfatter blandt andet – men ikke begrænset til:

  • Handlinger som indebærer truende eller aggressiv adfærd mod Vejle Padelcenters personale, gæster, trænere og/eller instruktører.

  • Hærværk på Vejle Padelcenters ejendom og faciliteter.

  • Tyveri af enhver art.

Skriftlig advarsel:
I tilfælde af væsentlig misligholdelse vil Vejle Padelcenters ledelse udstede en skriftlig advarsel til det pågældende medlem. Den skriftlige advarsel vil indeholde en beskrivelse af den specifikke hændelse.

Bortvisning:
Måtte der ske gentagelse af en tilsvarende hændelse efter modtagelse af en skriftlig advarsel, vil det medføre bortvisning fra Vejle Padelcenter. Alle former for racistiske, nedladende udtalelser eller voldelig adfærd vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Bortvisningen vil blive meddelt skriftligt.

Konsekvenser af bortvisning:
Bortvisning medfører ophævelse af medlemskabet, herunder medlemsaftaler, faste banetider, sponsoraftaler og lignende aftaler med Vejle Padelcenter. Medlemskabet vil blive spærret, og eventuelle uudnyttede forudbetalinger vil blive refunderet, medmindre der foreligger modregningskrav fra Vejle Padelcenter, i hvilket tilfælde kravene vil blive modregnet i medlemmets uudnyttede forudbetalinger.