Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser regulerer forholdet mellem Vejle Padelcenter og centerets bruger. Ved at benytte vores tjenester og faciliteter accepterer du disse betingelser, herunder et obligatorisk medlemskab af Foreningen Vejle Padelcenter.

1. Medlemskab:

 • 1.1. Anvendelse af Vejle Padelcenter kræver, at du er mindst 18 år gammel eller har samtykke fra dine forældre eller værge.
 • 1.2. Medlemskab af Foreningen Vejle Padelcenter er personligt og kan ikke overdrages til andre uden forudgående skriftlig tilladelse.

2. Adfærd og Sikkerhed:

 • 2.1. Alle brugere skal overholde Vejle Padelcenters adfærdsregler og følge de anvisninger, der gives af vores personale og instruktører.
 • 2.2. Enhver form for truende, voldelig, chikanøs eller upassende adfærd over for andre brugere, gæster eller personale vil ikke blive tolereret og kan medføre øjeblikkelig bortvisning.
 • 2.3. Det er brugernes ansvar at sikre, at personlige ejendele opbevares sikkert. Padelcenter Vejle påtager sig intet ansvar for tab, tyveri eller skade på ejendele.

3. Betaling og Afregning:

 • 3.1. Leverede ydelser skal betales i henhold til de gældende priser og betalingsbetingelser angivet af Vejle Padelcenter.
 • 3.2. Vejle Padelcenter forbeholder sig retten til at ændre priser og betalingsbetingelser med forudgående varsel.

4. Ansvarsfraskrivelse:

 • 4.1. Vejle Padelcenter påtager sig intet ansvar for skader, tab eller personskade, der opstår som følge af brug af vores faciliteter, udstyr eller tjenester, medmindre det skyldes grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd fra Vejle Padelcenters side.
 • 4.2. Alle brugere deltager i aktiviteter på egen risiko og skal overholde sikkerhedsanbefalinger og instruktioner fra vores personale.

5. Ændringer og Annullation:

 • 5.1. Vejle Padelcenter forbeholder sig retten til at ændre åbningstider, faciliteter, tjenester og instruktører med forudgående varsel.

6. Fortrolighed og Persondata:

 • 6.1. Vejle Padelcenter behandler persondata i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.